Voltaren: Beweegweken

  • Uitdaging

    Voltaren wilde 50-plussers stimuleren om meer en makkelijker te bewegen, met focus op awareness, branding en advies.

  • Oplossing

    Voltaren initieerde ‘de Beweegweken’ i.s.m. Kruidvat. Ter ondersteuning daarvan ontwikkelde Kinetic een activatie ten behoeve van kwalitatieve contactmomenten met 50-plussers. Tijdens de activatie in 20 winkelcentra door Nederland konden geïnteresseerden een ansichtkaart versturen om vrienden en familie uit te nodigen om samen in beweging te komen. Ook was er een beweegcoach en werden stretchbanden uitgedeeld.

  • Resultaat

    De doelgroep was erg enthousiast om op een leuke manier benaderd te worden en vond het daarnaast leuk dat er eens aan hen gedacht werd. Het totaal aantal contactmomenten binnen de doelgroep lag hoog (combinatie van ansichtkaarten versturen, stretchbanden uitdelen, beweegworkshops en beweegadviezen) en werd erg gewaardeerd.