/  Invoering JA|JA-sticker in gemeente Amsterdam per 1 januari 2018

Invoering JA|JA-sticker in gemeente Amsterdam per 1 januari 2018

De rechtbank van Amsterdam heeft op 22 november uitspraak gedaan in een kort geding dat was aangespannen door de brancheorganisaties MailDB (verspreiders), KVGO (drukkers) en verspreider Spotta tegen de komst van JA|JA-sticker in Amsterdam.
De partijen stellen dat er met de NEE
|JA- en NEE|NEE-stickers een uitstekend werkend systeem bestaat voor het verspreiden van ongeadresseerde reclamefolders en dat de gemeente niet bevoegd is om af te wijken van het landelijk geldende opt-outprincipe.


Het systeem van ongeadresseerde reclamefolders bestaat op dit moment uit NEE|NEE-stickers en NEE|JA-stickers. Wie een NEE|JA-sticker heeft, mag alleen huis-aan-huis-bladen ontvangen, geen reclamedrukwerk. Wie geen sticker heeft, krijgt beide soorten post.
De folderorganisaties MailDB en KVGO denken enorme schade te ondervinden door het besluit. Volgens hen zullen uitgevers, bezorgers en winkeliers veel geld mislopen. Volgens de folderlobby onderneemt 80 procent van de folderontvangers “actie”.

MailDB en KVGO zijn er nog steeds van overtuigd dat de invoering van de JA|JA-stickers door de gemeente Amsterdam onrechtmatig is. Om deze reden gaan zij waarschijnlijk in hoger beroep tegen de uitspraak van rechtbank Amsterdam. De rechtmatigheid van de maatregel staat dan niet vast totdat het gerechtshof uitspraak heeft gedaan.

Vooruitlopend op een eventueel hoger beroep, heeft MailDB al voorbereidingsmaatregelen getroffen op de mogelijke komst van de JA|JA-stickers in Amsterdam, zodat consumenten kunnen aangeven dat zij ongeadresseerde reclamefolder willen (blijven) ontvangen. Met de campagne Zetjebrievenbusopgroen worden de komende weken actief JA-stickers verspreid, o.a. via huis-aan-huisverspreidingen.

Wat kunnen we verwachten?
Het huidige folderbereik in Amsterdam is ca. 50% van de huishoudens (243.055 huishoudens hebben geen drukwerksticker, t.o.v. 484.823 huishoudens in totaal). Het folderbereik in gemiddeld Nederland is daarentegen 80%.
De verwachting is nu dat 50% van de huishoudens in Amsterdam die momenteel geen drukwerksticker hebben, de JA|JA-sticker op zullen plakken. 28% weet het nog niet en 22% (ca. 54.000 huishoudens) zullen de sticker naar verwachting niet opplakken.

Wat is de oplossing?
Kinetic gelooft niet dat er één oplossing is om het weggevallen bereik op te vangen. Mogelijke opties kunnen zijn: Direct Mails (gepersonaliseerde folders), online folderplatforms zoals Spotta.nl of Reclamefolder.nl, platforms als Folderkiezer.nl of Kiesjefolders.nl, lokale OOH inzet, lokale promotie-inzet of inserts bij huis-aan-huisbladen.

Zodra Kinetic meer informatie heeft over dit besluit en de handhaving ervan, zal dit uiteraard worden gedeeld.